Wiersz miłosny Aleksandra Nawrockiego pod tytułem Zakochani

Zakochani

Nie przeszkadzajcie zakochanym,

bo śmierć nad nimi samotniejsza.

O więcej kwiatów woła wiosna,

gdy świt porywa ich w objęcia

 

i więcej dróg im znoszą ptaki

więcej strumieni pragnie morze...

Czerwonym złotem dzwonią słowa

o smukłe ciała, ponad głogiem.

 

Nie przeszkadzajcie zakochanym,

nim starość w nich ugodzi celnie:

oni kurtyną są błękitną,

która oddziela mroczną scenę.