Wiersz miłosny Aleksandra Puszkina pod tytułem Noc

Noc

Głos mój dla ciebie tkliwy jest i rzewny,

Zakłóca ciszę nocną głos mój śpiewny.

Przy łożu świeca smętna w tej godzinie

Pali się; wierszy moich strumień płynie,

Miłości strumień pełny twych uroków,

Przede mną oczy twoje błyszczą w mroku

I brzmienie słów odzywa się w pokojach:

— Mój miły... kocham cię... jam twoja... twoja...

Przełożył
Jan Brzechwa