Wiersz miłosny Alfreda de Musseta pod tytułem Do George Sand

Do George Sand

Twoje serce, o miła, dzisiaj nie pamięta,

Że nauczyło serce me bić z całej mocy,

Kiedy w ramiona twoje padałem wśród nocy,

Kiedy każda łza moja była wniebowzięta.

 

Nic ci mnie nie przypomni, pamięć twa umarła.

Miłości tkliwej, która usta nasze zwarła,

Zdawało się, na zawsze, tak była zawzięta,

Sam stwórca jej, twe serce, dzisiaj nie pamięta.

Przełożył Zbigniew Bieńkowski