Wiersz miłosny Alfreda de Musseta pod tytułem Piosenka

Piosenka

Zapytałem serce, płoche serce moje:

Nie wystarczy ci jedna kochanka, kochanku?

Czy nie widzisz, że gdy je zmieniasz bez ustanku,

Chwile szczęścia tracisz na żądz niepokoje?

 

Serce mi odrzekło: Nie wystarczy wcale,

Nie wystarczy mi jedna kochanka, kochanku!

Czy nie widzisz, że gdy je zmieniam bez ustanku,

Byłe rozkosze słodsze są i droższe stale?

 

Zapytałem serce, płoche serce moje:

Nie wystarczy ci tyle udręki, kochanku?

Czy nie widzisz, że gdy je zmieniasz bez ustanku,

Co krok znajdujesz nowych udręk niepokoje?

 

Serce mi odrzekło: Nie wystarczy wcale,

Nie wystarczy mi tyle udręki, kochanku!

Czy nie widzisz, że gdy je zmieniam bez ustanku,

Słodsze i droższe stają się minione żale?

Przełożył z francuskiego
Robert Stiller