Wiersz miłosny Alicji Patey-Grabowskiej pod tytułem Cóż my możemy

Cóż my możemy

Cóż my możemy

z dłońmi utkanymi z światła

 

Cóż my możemy mali

zagubieni w sobie

 

dookoła powietrze

bez poręczy schody

 

I choćby wszystkie przykazania

na tablicy wybić

 

i zaklęcia odmawiać

ćmy w godzinę nocy

 

I tak nasza kruchość

skazana na wiatr