Wiersz miłosny Alicji Rybałko pod tytułem Ambicje

Ambicje

Mówisz; "Masz głowę".

Dla tej głowy

dalekosiężne plany kreślisz.

 

Ona na wszystko jest gotowa —

żeby  r o z s ą d n i e  ciebie pieścić

i  b a r d z o   m ą d r z e  cię całować ...