Alicja Seroczyńska-Garncarek

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Alicja Seroczyńska-Garncarek - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Seroczyńskiej-Garncarek poświęcone miłości.