Wiersz miłosny Andrzeja K. Waśkiewicza pod tytułem albo: w przyboju światła co się

Albo: w przyboju światła co się

albo: w przyboju światła co się w ciebie sączy

stromo: jakbyś zawieszał we wnętrzu wieczoru

aż z porozumień: kruchą pędzącą przez błękit

nagłą nie do pojęcia — wyspę tożsamości

na dnie spojrzenia w obłoku który cię spowija

albo: w przyboju światła co się w ciebie sączy