Andrzej Korczyński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Andrzej Korczyński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Korczyńskiego poświęcone miłości.