Andrzej Niemojewski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Andrzej Niemojewski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Niemojewskiego poświęcone miłości.