Andrzej Włast

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Andrzej Włast - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Własta poświęcone miłości.