Wiersz miłosny Anny Kamieńskiej pod tytułem Dwie iluminacje

Dwie iluminacje

Wielka iluminacja burzy. Błyskawice

Raz po raz rozdzierają niebo do wnętrzności.

A w gałęziach szukają się iskry świetliki —

Mała iluminacja miłości.