Wiersz miłosny Anny Pogonowskiej pod tytułem Rajskość

Rajskość

Jesteś tarczą w której się odbija słoneczność

krajobrazu roślinnie splątanego z wiatrem

I oddycham pod murem puklerza twojego

gdzie żłobiący ruch liści wre w metalu gładkim

 

Kwiaty są także Wargą fioletową

Łanami morza biegną koszone u brzegu

I tors twój szumi wieńcem poskręcanych muszli

Spiralą pustek Dudką rajskiego drzewa