Wiersz miłosny Anonima niemieckiego pod tytułem Wierność

Wierność

Tyś jest mój,

A jam twoja —

Niech to będzie twa ostoja.

Jesteś zamknięty

W moim sercu —

Ale kluczyk

Zginął nam:

Musisz na wieki

Pozostać tam.

Przełożył
Alfred Tom