Wiersz miłosny Anonima ormiańskiego pod tytułem Śpiewa słowik na wysokości

Śpiewa słowik na wysokości

Śpiewa słowik na wysokości,

śpiewa słowik w pośrodku wód,

śpiewa słowik w paszczy smoczej:

"Miejcie litość nad moją różą!"

 

— Ach, wśród kolców czekać miłości,

Aż słowiczym pieniem wybuchnie,

Zrywać z nagła czerwone suknie,

Czerwieniąc się nagą różą!..

Przełożył Andrzej Mandalian