Antoni Edward Odyniec

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Antoni Edward Odyniec - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Odynca poświęcone miłości.