Wiersz miłosny Artura Rimbauda pod tytułem Czterowiersz

Czterowiersz

Gwiazda w muszli twych uszu płakała różowo,

Bezkres biało z twych ramion na biodra się stoczył,

Morze spłoniło wzgórza twych piersi perłowo,

A Człowiek na twym łonie czarno krwią się zbroczył.

Przełożył Julian Tuwim