Wiersz miłosny Barbary Eysymontt pod tytułem Ty jesteś pajęczyna

Ty jesteś pajęczyna

córce

 

Ty jesteś pajęczyna,

Ty jesteś babie lato,

Ty jesteś mała świeca

oddalająca ciemności,

Ty jesteś taka latarnia,

Ty jesteś ta właśnie arka,

Do której mogę się schronić,

która mnie nie opuści.

 

O Tobie w noc bezsenną,

kiedy się burzą chmury,

O Tobie, sennej i cichej

Pod naręczami śniegu,

O Tobie, maleńka lampko,

Małego jak piąstka domu,

O Tobie będę pamiętać

z innego, z innego brzegu.

 

Więc kiedy mnie osłaniasz,

Sama jak liść, jak piórko,

Więc kiedy mnie ogrzewasz

Tak niezaradna jak płomyk,

Moja morska latarnio,

Moja arko i — córko

Niechże ten wiersz dla ciebie

Płonie...