Barbara Nadgórska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Barbara Nadgórska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Nadgórskiej poświęcone miłości.