Barbara Sadowska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Barbara Sadowska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Sadowskiej poświęcone miłości.