Barbara Suchecka-Gajewska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Barbara Suchecka-Gajewska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Sucheckiej-Gajewskiej poświęcone miłości.