Wiersz miłosny Beaty Ewy Olczak pod tytułem Ze płoniesz?

Ze płoniesz?

Ze płoniesz?

I cóż że płoniesz...

Ogrzej mi dłonie