Wiersz miłosny Beaty Sojewskiej pod tytułem Nie mam dzisiaj głowy

Nie mam dzisiaj głowy

Nie mam dzisiaj głowy

do miłości

Nie mam dzisiaj czasu

na kochanie

Możesz sobie jechać

na złamanie...

przecież

serca

 

sobie

nie połamiesz