Wiersz miłosny Bertolta Brechta pod tytułem Do Bittersweet

Do Bittersweet

Tak na wpół we śnie o bladym świtaniu

Przy ciele twym, po nocach, wciąż ów sen:

Widmowe szosy pod bladym od zmierzchu

I bardzo zimnym niebem. Blade wiatry. Wrony

O żer wrzeszczące, a po nocach deszcz.

Z wiatrem, z chmurami, rok po roku, wciąż

Spływa oblicze twoje, gorzkosłodka.

I w zimnym wietrze czuję z dreszczem

Z lekka twe ciało, o tak, na wpół we śnie

Gdy świta, w mózgu wciąż z odrobiną goryczy.

Przełożył z niemieckiego
Robert Stiller