Wiersz miłosny Bertolta Brechta pod tytułem Słabości

Słabości

Ty żadnej

Ja miałem jedną:

Kochałem.

Przełożył z niemieckiego
Robert Stiller