Bogusław Adamowicz

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Bogusław Adamowicz - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Adamowicza poświęcone miłości.