Wiersz miłosny Bogusława Krzysztofa Wojtkiewicza pod tytułem Nie napisany wiersz

Nie napisany wiersz

nic nie napiszę o miłości

tak jest niepojęta

tylko czuję często wieczorem

"że najwyżej się wznosi kiedy klęka"