Wiersz miłosny Bogusława Krzysztofa Wojtkiewicza pod tytułem Pierwszy wiersz dla ciebie

Pierwszy wiersz dla ciebie

chciałbym cię kochać

jak dziecko

bez podejrzeń

ufnie i mocno

chciałbym cię prosić

o szczerość

o rękę bawiącą się

w dotykanie twarzy

chciałbym cię tulić

niczym kolebka zasypiające dziecko

chciałbym