Wiersz miłosny Bolesława Leśmiana pod tytułem Mrok na schodach. Pustka w domu

Mrok na schodach. Pustka w domu

Mrok na schodach. Pustka w domu.

Nie pomoże nikt nikomu.

Ślady twoje śnieg zaprószył,

Żal się w śniegu zawieruszył

 

Trzeba teraz w śnieg uwierzyć

I tym śniegiem się ośnieżyć —

I ocienić się tym cieniem

I pomilczeć tym milczeniem.