Wiersz miłosny Bolesława Leśmiana pod tytułem Śnież się w duszy mojej

Śnież się w duszy mojej

Śnież się w duszy mojej śnież,

Piersi, nocą całowana,

Co zachować przez sen chcesz

Usta moje aż do rana!

 

Znów się, w ciele moim znój,

Miłujących rąk pogłado,

Coś mi dreszcz piększyła mój,

Przodując zadumą bladą!

 

Trwoń się, ogniu świecy, trwoń

Na tę pościel, na tę lnianą ,

Gdzieś rozwidnił białą skroń,

U nóg moich zapodzianą!