Bolesław Prus

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Bolesław Prus - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Prusa poświęcone miłości.