Wiersz miłosny Bolesława Taborskiego pod tytułem Erotyk

Erotyk

trzy noce uwite z twego ciała

cieplejsze są niż wytarta kołdra samotności

trzy noce z uścisku twoich ramion

trzy noce jasne białością twych piersi

 

życie mierzę na trwanie twych pieszczot

trzy noce twoje trwał urlop od śmierci

ułaskawiony skazaniec piłem twe usta

trzy wieki mieszkałem w pałacu twych ud

 

moja w cichej przystani snu

moja na porannej fali przebudzenia

płynęłaś ze mną daleko od drapieżnej ziemi

na trzy noce ciałem wstąpiliśmy w niebo