Wiersz miłosny Bożeny Kobierzyckiej pod tytułem ja kaskaderka miłości

ja kaskaderka miłości

ja

kaskaderka miłości

wiruję

między twoimi

palcami

uciekam przed świtem

skaczę z wielkiej

piramidy słów

na rozpiętą w dole

twoją obojętność

XI 1986