Bożena Ptak

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Bożena Ptak - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Ptak poświęcone miłości.