Wiersz miłosny Bronisławy Ostrowskiej pod tytułem A jeżeli ja ciebie, jedyny

A jeżeli ja ciebie, jedyny

A jeżeli ja ciebie, jedyny,

Pokocham, pokocham na nowo,

U stóp się twoich położę

Tą jesienią gobelinową.

 

Roześmieję się w orzechach łuskanych,

Zacałuję w miodowych plastrach,

Zapłaczę w jaśminowych perłach

I w białych astrach.

 

I rozważę w ciężkich słonecznikach,

I zakrwawię w jarzębinach na strzesze,

I ziarnem z cienistych spichlerzy

Odchodzącego — rozgrzeszę?