Wiersz miłosny Bronisławy Ostrowskiej pod tytułem A więc się nigdy

A więc się nigdy

A więc się nigdy, nigdy nie zgoi

Śmiertelna rana, krwawiąca rana

Wzięta z twej ręki i z męki twojej,

Rana śmiertelna — umiłowana?