Wiersz miłosny Bronisławy Ostrowskiej pod tytułem Inwokacja

Inwokacja

Święcę Ci serce moje: drogocenną czarę,

Złotym winem miłości nalaną nad miarę —

Tak hojnie, aż z ronionych pian

zbiegłymi śniegi

 

Razem się Imię Twoje przelało przez brzegi.

I oto czarę mojej miłości bezcenną

Niosę w życie radosną, wolną, bezimienną,

I wszech cudów tej ziemi ją stroję ozdobą:

Nie Ty mi jesteś wszystkim — lecz wszystko jest Tobą.