Wiersz miłosny Bronisławy Ostrowskiej pod tytułem Ostatni modrej fali płacz

Ostatni modrej fali płacz

Ostatni modrej fali płacz

Na białych skałach kona...

Słoneczną mą tęsknotę racz

Ty przyjąć w twe ramiona!

 

Pośród cyprysów bluszcz się pnie,

Róże na muru zrębie...

Serce me składam w dłonie twe —

W błękitną rzuć je głębię.