Wiersz miłosny Bronisławy Ostrowskiej pod tytułem Tyle godzin przede mną

Tyle godzin przede mną

Tyle godzin przede mną:

Pierwsza, piąta, dziesiąta...

Będę liczyć daremno

Z mego ciemnego kąta!

 

Będę liczyć, jak biegną —

I tęsknić nieprzytomnie:

Że wszystkie podobne do mnie,

A żadna niepodobna do niego!