Bruno Jasieński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Bruno Jasieński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Jasieńskiego poświęcone miłości.