Wiersz miłosny Chaima Nachmana Bialika pod tytułem Wiersz

Wiersz

Przytul mię pod twemi skrzydłami

I bądź mi matką i siostrą,

I niech twoje łono będzie schronieniem dla mej głowy,

Gniazdem moich modlitw zbłąkanych,

A w godzinę zmiłowania, w godzinę zmierzchu,

Schyl się do mnie, a odkryję ci tajemnicę moich bólów:

 

Powiadają, jest w świecie młodość —

Gdzie moja młodość?

I jeszcze jedną tajemnicę ci wypowiem:

Duszę moją spalił jej płomień:

Powiadają, jest na świecie miłość —

Co to jest miłość?

 

Gwiazdy mię zwiodły,

Był sen, ale i on pierzchł;

Teraz nic już nie mam na świecie —

Nic mam nic.

 

Przytul mię pod twemi skrzydłami

I bądź mi matką i siostrą,

I niech twoje łono będzie schronieniem dla mej głowy,

Gniazdem moich modlitw zbłąkanych.

Przełożył
S. Hirszhorn