Wiersz miłosny Charlesa de Saint-Evremonda pod tytułem Madrygał

Madrygał

Coś ty z miłością moją uczyniła,

O nieszczęsna nocy, o nocy rozkoszy?

Do własnej widać zguby tak długo tęskniła

Miłość wypłakująca niepotrzebnie oczy!

Oddaj, zdrajczyni, oddaj mi dawne pragnienia,

Weź w zamian rozkosze spełnienia.

Przełożył
Jerzy Lisowski