Charles Vion de Dalibran

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Charles Vion de Dalibran - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Dalibran poświęcone miłości.