Wiersz miłosny Christiana Busty pod tytułem Ptaki

Ptaki

Twe oczy są jak ptaki w ocienionych gniazdach,

Kiedy dotknęłam kory tego drzewa,

wzleciały i sfrunęły do mnie.

 

Mieszkają teraz u mnie w sercu,

głęboko w rozpalonym listowiu mojego południa.

Żyć dla mnie — to śnić i słuchać

wszystkich najskrytszych pieśni ptaków.

Przełożył
Jerzy Danielewicz