Wiersz miłosny Christiana de Pisan pod tytułem Seulete suis

Seulete suis

Sama jestem i zostać chcę sama,

Samą pozostawił ranie mój miły,

Sama jestem, bez druha i pana,

Sama jestem, w cierpieniu nad siły,

Sama w żalach, co mnie doświadczyły,

Sama jestem, przez rozpacz znękana,

Sama jestem i niemiłowana.

 

Sama jestem u okien i bramy,

Sama jestem w domowym schronieniu,

Sama jestem, by karmić się łzami,

Sama jestem w jęku i milczeniu,

Sama jestem w moim przeznaczeniu,

Na zamkniętą komnatą skazana,

Sama jestem i niemiłowana.

 

Sama jestem i ze wszystkim sama,

Sama jestem, dokądkolwiek ruszą,

Sama jestem, nigdzie nie czekana,

W opuszczeniu nękającym duszę,

Sama w bólu, który nosić muszę,

Sama jestem i cała spłakana,

Sama jestem i niemiłowana.

 

Książęta moi, boleją nad sobą,

Sama jestem, zwarzona żałobą,

Sama w czerni, choć niepojednana,

Sama jestem i niemiłowana.

Przełożyła Julia Hartwig