Wiersz miłosny Clemensa Brentano pod tytułem Serenada wieczorna

Serenada wieczorna

Słyszałaś płacz fletu miękki —

Zda się, zdrój zaszemrał tajny;

Wioną, płyną złote dźwięki;

Cicho, cicho, posłuchajmy!

 

Tkliwy żal, wymówka miła —

Jak ta mowa sercu bliska!

Poprzez noc, co mnie spowiła,

Światło tonów ku mnie błyska.

Przełożył
Jerzy Litwiniuk