Conny Hannes Meyer

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Conny Hannes Meyer - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Meyera poświęcone miłości.