Czesław Ciepliński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Czesław Ciepliński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Cieplińskiego poświęcone miłości.