Czesław Kuriata

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Czesław Kuriata - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kuriata poświęcone miłości.