Czesław Mirosław Szczepaniak

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Czesław Mirosław Szczepaniak - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Szczepaniaka poświęcone miłości.